fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
2011
Meniny na web

 

Pozvánka 2011

 

FOTO galéria


Zaujímajú Vás kauzy Bernarda Madoffa a Enronu? Chcete vedieť ako súvisí Facebook a obchodný register? Veríte, že aj účtovníci vedia byť kreatívni? Chcete vedieť ako spoznať podvodníka? Radi by ste poznali význam pojmov "red flags", "datamining" a "anti-money laundering"? Zaujímajú Vás techniky forenzných interview?

 

Ak ste odpovedali kladne, tak ste na správnom mieste.

Konferencia je organizovaná pracovníkmi Katedry účtovníctva a audítorstva Ekonomickej univerzity v Bratislave s cieľom upriamiť pozornosť na aktuálne otázky teórie a praxe z oblasti účtovníctva, audítorstva a ekonómie. Podujatie sa organizuje pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, CSc.

Vzhľadom k neustále prebiehajúcim zmenám v ekonomickej teórii a praxi je potrebné poukazovať na aktuálne otázky ekonomickej teórie a prispievať tak k riešeniu súvisiacich problémov praxe. Cieľom Zimnej školy je zvýšenie povedomia o forenznom účtovníctve s orientáciou na boj proti ekonomickej kriminalite v súvislosti s prebiehajúcimi kauzami týkajúcich sa falšovaním účtovných výkazov. Náplňou konferencie je zaoberanie sa problematikou uplatňovania detekcie podvodov v podniku a tak upriamiť pozornosť na boj voči ekonomickej kriminalite v praxi.

 

Téma Zimnej školy 2011: "Ekonomická
kriminalita, forenzné účtovníctvo a corporate governance"

 

 

Partneri 2. ročníka Zimnej školy boli:

nadacia slsp TPA Horwath
acca

malyprinc.sk